ΑΣΤΕΡΑΣ


Αρκαδική… ψυχή!

Αρκαδική… ψυχή!

Έχει πολλά να διορθώσει ακόμα, αλλά βρίσκει στον εαυτό του. Ένας εξαιρετικός Αστέρας έμεινε νωρίς […]